Par_som_fisker.jpg

Foto: Terje Rakke, Nordic Life (Fjord Norge)

Tjenester

Reiselivsutvikling er ikke bare for reisemål eller enkeltbedrifter innen reiselivsnæringen, men også kommuner,  områder og landsdeler har en merkevare de må ivareta og utvikle for å lykkes i en stadig tøffere konkurranse. 

Produktutvikling

Produktutvikling i form av attraksjonsutvikling, opplevelsesutvikling og stedsutvikling. Fokus er på utvikling basert på behovssegmentering og tematisering rettet mot markeder og målgrupper som er lønnsomme. Ofte er dette kun en del av           et større prosjekt i forhold til forretningsutviklingen for en aktør som ønsker å ta en posisjon i reiselivsnæringen. Amland Reiselivsutvikling gir deg råd om hvordan du kan lykkes med dette.

Forretningsutvikling

For å lykkes i et konkurranseutsatt marked må du ha det rette strategiske grunnlaget på plass, og klare mål og handlingsplaner for hvordan dette skal implementeres. Hos Amland Reiselivsutvikling for du konkret rådgivning innen strategiutvikling, forretningsplanlegging og differensiering innen reiselivsnæringen.Flere år med reiselivsplanlegging har også sikret nyttig erfaring for utvikling av din neste reiselivsplan.

Merkevarebygging

Skal man lykkes i reiselivsnæringen er man avhengig av å bygge en sterk merkevare. Merkevarebygging handler om å skape en tydelig identitet og differensiere seg fra konkurrentene. Dette krever et grundig analysearbeid som grunnlag for en merkevarestrategi der en bygger sterke, positive og unike assosiasjoner til merket. Amland Reiselivsutvikling hjelper deg med dette, og leder deg gjennom påfølgende markedsplanlegging og implementering.  Gode merkevareprosesser er nøkkelen for å lykkes med merkevarebygging innen reiseliv.

Markedsutvikling

Dersom man er markedsledende i sin kategori innen reiselivsnæringen kan man likevel ikke hvile på laurbærene. For å være konkurransedyktig over tid og hele tiden holde tritt med sine konkurrenter er det viktig at man driver systematisert og kontinuerlig markedsutvikling. Amland Reiselivsutvikling hjelper deg å ta steget fra en servicebedrift til en opplevelsesbedrift, fra en severdighet til en attraksjon, eller fra å være ledende i ett marked til å være ledende i flere. Med spisskompetanse innen attraksjonsutvikling og med tung erfaring fra bl.a. cruisesatsing og turoperatørsamarbeid vil du få verdifulle råd og innspill i en markedsutviklingsprosess med Amland Reiselivsutvikling.

Management for hire

Alle årene i reiselivsnæringen har gitt Amland Reiselivsutvikling en stor kontaktflate og nettverk i næringslivet generelt og i offentlige etater. Utstrakt kontakt med lokale medier har også gitt stor innflytelse og påvirkningskraft. Alle disse faktorene spiller en viktig rolle når du velger din neste rådgiver eller styremedlem, ta kontakt for en prat om dette valget.