Utsikt_Floeibanen.JPG

Foto: Fløibanen

Referanser

Prosesser, produkter og tjenester som er levert innen reiselivet på Vestlandet og som har gitt positiv utvikling og gode resultater for reiselivsnæringen.

ATTRAKSJONS- OG OPPLEVELSESUTVIKLING

Ledet arbeidet med å utvikle og iverksette tematiserte aktiviteter og naturbaserte opplevelser på Fløyen for å gjøre attraksjonen mer attraktiv og for å skape økt trafikk, spesielt i lavesesongen.

Serviceutvikling

Utviklet og implementert nytt servicekonsept for Fløibanen med utvikling av servicehåndbok og konkrete handlingsplaner for bedre service i alle ledd.

forbedringsprosesser i drift

Ledet planlegging og gjennomføring av utskiftning og fornying av anlegget  på Fløibanen i 2001 - 2002. Dette inkluderer nye vogner, nytt maskineri, nye skinner, billetteringssystem samt renovasjon av bygningsmassene.

Vellykket merkevareprosess

Ledet gjennomføring og implementering av en omfattende merkevareprosess som et ledd i å posisjonere selskapet og bygge merkevaren Fløibanen nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektledelse

Prosjektert, planlagt og ledet en vellykket utbygging av nytt utsiktsplatå på Fløyen.

Salg og markedsføring

Har aktivt drevet Fløibanens operative salgs- og markedsføringsvirksomhet på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette har innbefattet blant annet regelmessig reisevirksomhet og kontakt med turoperatører og cruiserederier i en rekke markeder i Europa, USA og Asia. Besitter derfor fersk operativ markedskunnskap om de fleste aktuelle markeder der norsk reiselivsnæring er tilstede.